Het probleem

Geweld, agressie en hufterig gedrag in het openbaar vervoer is een hardnekkig probleem. Door deze misdragingen ontstaat voor zowel reizigers als medewerkers in het openbaar vervoer een onveilige situatie.
Om de veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren zijn al veel maatregelen genomen. Er is extra toezicht door personeel en camera’s. Ook ondersteunt de politie de aanpak van misdragingen met gegevensuitwisseling en is de innovatieve spuugkit ingevoerd.

Ondanks al deze maatregelen zullen er reizigers zijn die zich misdragen. Tegen misdragingen wordt streng opgetreden, onder andere door medewerkers van het openbaar vervoer en Bijzonder OpsporingsAmbtebaren (BOA’s). Deze inzet van personeel is kostbaar. De reiziger die zich misdraagt krijgt hiervoor de rekening gepresenteerd. Deze rekening kan in het openbaar vervoer oplopen tot €313,-.

De aanpak

De rekening van wangedrag in het openbaar vervoer ligt nu nog bij het vervoerbedrijf. De wet zegt echter dat de veroorzaker van schade verplicht is deze te vergoeden. Hierin voorziet de aanpak.
Deze schade wordt door SODA verhaald op de reiziger die de schade heeft veroorzaakt. De reiziger is verplicht om deze schade te vergoeden.

Schadeberekening

Gebleken is dat de afhandeling van een aanhouding gemiddeld minimaal twee en een halfuur in beslag neemt. In deze tijd is inbegrepen het aanspreken, aanhouden, afhandelen en administratie naar aanleiding van de misdraging.

Handeling Tijd in minuten Tarief per uur Aantal medewerkers Bedrag in euro's
Aanhouding en afhandeling i.v.m. strafbaar feit door BOA’s 150 48,- 2 240,-
BTW deel vervoerder 6% 14,40
Behandeling SODA 50,-
BTW deel SODA 21% 10,50
Totaal 314,90
Afronden 313,-

Straf of boete

De aansprakelijkstelling voor de schade staat volledig los van een eventuele bekeuring of straf van justitie. Met andere woorden, een bekeuring of justitiële beslissing betreffen straf, de aansprakelijkstelling betreft een schadevergoeding.
De aansprakelijkstelling die door SODA wordt geïnd betreft een schadevergoeding. De reiziger is dan ook verplicht om beiden te betalen.

Samenwerking

Bij de ontwikkeling en uitvoering van deze aanpak werkt SODA nauw samen met verschillende vervoersbedrijven, de gemeenten, de politie en het Ministerie voor Infrastructuur en Milieu en het Ministerie Veiligheid en Justitie.

Werkwijze

De vervoerder wordt geconfronteerd met een misdraging door een reiziger. Afhankelijk van de situatie wordt de reiziger alleen bekeurd of ook aangehouden. Uitsluitend bij aanhouding wordt schade verhaald op de veroorzaker. Alleen in deze gevallen deelt de vervoerder de gegevens van de verdachte met SODA. De vervoerder informeert SODA over de persoonsgegevens en omvang van de schade en cedeert de vordering aan SODA.

Na ontvangst van de gegevens maakt SODA de aansprakelijkstelling op. SODA stuurt de reiziger een brief met daarin uitleg en vordert de betaling van de schade.

Nadat de reiziger heeft betaald, rekent SODA na inhouding voor haar bemoeienis, af met de vervoerder. Mocht er uiteindelijk in de minnelijke fase ondanks het inschakelen van een incassobureau, niet worden betaald, dan wordt in overleg met de vervoerder eventueel de zaak voorgelegd aan een rechter.