Direct aansprakelijk

Vanwege een onrechtmatige daad bent u aansprakelijk gesteld.
Deze aansprakelijkstelling ontving u over de post. De benadeelde heeft SODA belast de schadevergoeding te innen.

Voorkom dat u meer moet betalen

Wanneer u niet betaalt ontvangt u een herinnering. Mocht u ook dan niet betalen, dan rekent SODA extra kosten. Als u ook dan de rekening niet betaalt, dan zal de vordering worden overgedragen aan een incassobureau. Extra kosten zijn dan voor uw rekening.
SODA hanteert incassokosten volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten met een verhoging van 21% BTW voor het niet BTW-plichtige deel van de vordering.

Vragen

Waarom moet ik betalen

U bent aansprakelijk gesteld i.v.m. een door u gepleegde onrechtmatige daad. De benadeelde van die onrechtmatige daad is druk geweest met de afhandeling en heeft daardoor kosten gemaakt. Deze kosten moet u vergoeden. De verplichting is geregeld in het Burgerlijk Wetboek.
De kosten die u moet betalen betreffen een schadevergoeding. Het is geen strafoplegging. De betaling aan SODA staat volledig los van een eventuele strafrechtelijke afdoening.
Na ontvangst van uw betaling, maakt SODA het geld over aan de benadeelde.

Meer informatie

Voor meer informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen kijkt u ook op vragen.


Zo betaalt u de aansprakelijkstelling

Betaal het totaalbedrag zoals vermeld op de aansprakelijkstelling en let daarbij op de volgende zaken:

  • Maak het bedrag over op naam van Stichting SODA
  • Vermeld bij uw betaling altijd het betalingskenmerk!
  • Maak het totaalbedrag over op IBAN-nummer NL33INGB0004872803, storten bij uw bankkantoor is ook mogelijk
  • Maak binnen 15 dagen na bezorging van de aansprakelijkstelling het bedrag over om eventuele extra kosten te voorkomen

Wanneer u een aansprakelijkstelling heeft ontvangen van SODA heeft u 15 dagen de tijd voor de betaling. Mocht u onverhoopt niet in staat zijn het bedrag te voldoen binnen de gestelde termijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met SODA. Samen gaan wij dan op zoek naar een passende oplossing.

Vermeld bij uw betaling met internetbankieren altijd uw betalingskenmerk. Mocht de betaling ook dan niet lukken vermeld dan het zaaknummer bij 'omschrijving'.